Een tweedaagse workshop over archeologisch geïnspireerde nieuwbouw bij Blue Home Almere (Oosterwold-project) met een gastbezoek van Dr. Tanja Romankiewicz (University of Edinburgh).

Vlechtwerkwand van wilgentakken, in het verleden gebruikt als bekisting voor aarden muren.

Details

 • Locatie: Oosterwold, Almere, toekomstige Hannah Arendtweg
 • Wanneer: Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2017, van 9:30-10.00 uur
 • Kosten: € 160,- (twee dagen)
 • Inschrijven: archaeobuild@gmail.com (t/m vrijdag 6 oktober)

Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt tijdig aanmelden sterk aanbevolen. Voorrang geldt
voor deelnemers die zich voor beide dagen inschrijven.

Er kan met eigen tent of caravan gratis op de locatie van de workshop worden overnacht of (tegen geldend tarief) op de nabijgelegen natuurcamping de Kemphaan.

Beschrijving

Archeobased bouwen

Wat kan archeologische kennis ons leren over duurzame huizenbouw? Deze vraag staat centraal in deze tweedaagse workshop in Almere Oosterwold. Vroegere huizenbouwers wisten goed gebruik te maken van de materialen die in hun eigen omgeving voor handen waren, om onderkomens te maken die goed in het toenmalig natuurlijke en culturele landschap pastten. Archaeo Build combineert  kennis en ervaring uit nederzettingsonderzoek, experimentele archeologie en architectuur-conservering om tot nieuwe ideeën voor onze moderne duurzame huizenbouw te komen. In deze workshop wordt duidelijk wat voor nut dat heeft en gaan we zelf aan de slag met traditionele maar tegenwoordig weinig gebruikte bouwmaterialen: dun rondhout en klei (leem).

Buitenlandse gastonderzoeker

Als onderdeel van deze workshop geeft Dr. Tanja Romankiewicz uitleg over haar Building Ancient Lives project, dat zij de afgelopen jaren heeft uitgevoerd aan de universiteit van Edinburgh in Schotland. Tanja is opgeleid als architect én archeoloog en combineert in haar huidige onderzoek inzichten uit beide vakgebieden. Enkele van de belangrijkste bouwmaterialen en -technieken uit Tanja’s onderzoek zullen in Almere gebruikt gaan worden voor nieuwbouw: een dubbele vlechtwerkwand met een aarden vulling. Archaeo Build heeft Tanja gevraagd een presentatie te geven over haar onderzoek naar deze en andere oude bouwvormen en wat archeologisch geïnspireerde nieuwbouw ons verder kan brengen.

Blue Home Almere

De workshop vindt plaats op de toekomstige locatie voor Blue Home Almere, een particulier initiatief van Joost Fluitsma in de nieuw te ontwikkelen wijk Oosterwold. De blue economy van Gunter Pauli vormt het uitgangspunt voor zowel het ontwerp als het bouwproces van het woonhuis dat Joost gaat bouwen. Er wordt gezocht naar een balans tussen lucht, licht, water, energie, materie, bewoners en geluid, waarbij vooral van belang is te werken met lokaal beschikbare materialen en arbeidskracht: “Hierbij zetten we de gezondheid van mens en haar omgeving centraal.” Joost heeft Archaeo Build gevraagd na te denken over hoe men in het verleden aan de principes van de blue economy invulling had kunnen geven. De huidige workshop is een eerste uitkomst van deze samenwerking en dient ervoor het archeobased ontwerp voor de muur in de praktijk te testen.

De workshop

Tijdens deze tweedaagse workshop worden inleidingen gegeven over het project Oosterwold en Blue Home (Joost Fluitsma), het ontwerp en van de te bouwen muur (Daniël Postma, Archaeo Build) en archeobased bouwen als basis voor moderne ecobouw (Dr. Tanja Romankiewicz, University of Edinburgh). Veruit het grootse deel van de workshop wordt besteed aan de bouw van een 3 m lang en 2 m hoog muursegment, met traditionele materialen en gereedschappen. Voor het ontwerp is uitgegaan van huisplattegronden uit de ijzertijd, opgegraven in de zone rondom het Zuiderzeegebied, waar de stad Almere nu middenin ligt. Aan bod komen:

 • stevige bekisting van vlechtwerk maken;
 • natuurlijke isolatie en warmteopslag;
 • stampleem maken;
 • (raam)openingen aanbrengen in een dubbele vlechtwerkwand met stampleem;
 • mixen en aanbrengen van natuurlijke pleister (basislaag).

Deelnemers aan de workshop leren:

 • uitgangspunten en mogelijkheden van archeobased bouwen;
 • muur maken van lokale, natuurlijke materialen (vlechtwerkwand, stampleem, isolatie, pleisterlaag);
 • muurplaat aanbrengen om een dak op de muur te zetten.

De workshop maakt deel uit van de Nationale Archeologiedagen. De testmuur is op zondag 15 november gratis te bewonderen tijdens de open dag van Blue Home Almere.

Workshop archeobased bouwen: spouwmuur uit de ijzertijd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *