Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor Terpenonderzoek verzorgen collega terponderzoek Mans Schepers en ik elk een lezing over experimenteel archeologisch terpenonderzoek, met aandacht voor toepassingen in het heden.

Jonge boontjes komen op in het buitendijkse kweldergebied. Foto: M. Schepers, Terpencentrum (RUG/GIA).

Details

  • Locatie: archeologisch steunpunt Yeb Hettinga Museum, Camstrawei 18, Firdgum (Fr.)
  • Datum: Za 24 juni 2017, vanaf 13.30 uur (tot ca. 17.00 uur)
  • Toegang: gratis, geen aanmelding

Beschrijving

Mans Schepers spreekt over zijn buitendijkse akkerbouw-experimenten: ‘Akkerbouw en natuur op Friese kwelders: van knagende hazen tot helpende hommels’. Daniël Postma behandelt de (vroeg)middeleeuwse huizenbouw in het terpengebied en hoe kennis daarover ook de hedendaagse huizenbouw kan inspireren: ‘Zodenhuis 3.0? Archeologisch boerderijenonderzoek en duurzame nieuwbouw’.

Openbare lezingen: experimenteel archeologisch terpenonderzoek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *