Kennis kan men vermenigvuldigen door het te delen. En kennis van duizenden jaren nederzettingsontwikkeling laat zich goed delen, omdat van specialistische aard maar toch ook breed toegankelijk kan zijn. Archaeo Build maakt oude bouwtradities tot een intrigerend wetenschappelijk studiegebied en tegelijk leuk en inspirerend voor iedereen. Daarbij wordt steeds voor ogen gehouden hoe de doelgroep op aansprekende wijze geïnformeerd kan worden. Met ruime ervaring in zowel het wetenschappelijke werkveld als de organisatie van publieksactiviteiten kunnen vele doelgroepen worden bediend.

Ook vaardigheden kunnen gedeeld worden. Dat geldt voor vaardigheden in bijvoorbeeld het bouwen met lang vergeten technieken, maar Archaeo Build stimuleert ook de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden. Dat laatste is nodig om het archeologische nederzettingsonderzoek naar een hoger plan te tillen en de verworven inzichten te kunnen gebruiken voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Archaeo Build biedt bondige en meer extensieve trainingen om oude bouwtradities beter te leren onderzoeken, nabouwen en in het heden opnieuw toe te passen.