Het onderzoek naar oude bouwtechnieken is niet los te zien van het eigenhandig beoefenen van die technieken. Archeologische experimenten en reconstructies zijn dan ook een speerpunt voor Archaeo Build. In het ontwerp van grote en kleine bouwwerken gaat de aandacht uit naar wand-, draag- en dakconstructies en de daarvoor in het verleden gebruikte bouwaterialen, zoals aarde, hout en plantmateriaal. Het gebruik van lokaal verkrijgbare, natuurlijke bouwmaterialen en doeltreffende, laagdrempelige technieken, bood vroegere huizenbouwers talloze mogelijkheden die van een betere kwaliteit waren dan in de regel wordt aangenomen.

Archeologisch nederzettingsonderzoek heeft al verschillende aspecten van lang vergeten bouwtradities opnieuw voor het voetlicht gebracht. De kennis en inzichten die daarbij zijn opgedaan, zijn ook interessant voor de moderne huizenbouwer. Archaeo Build levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van archeologisch geïnspireerde ecobouw, in nationaal en internationaal verband. Op deze manier kan de rijke geschiedenis van duizenden jaren huizenbouw ons namelijk goed informeren over hoe we in het heden toekomstbestendig kunnen bouwen.