Toenemende specialisatie in het archeologisch nederzettingsonderzoek vraagt om vakkundig advies en kwaliteitswerk voorafgaand aan, tijdens en na afloop van opgravingen. De documentatie en uitwerking van sporen en structuren zijn daarbij meer dan een formaliteit. Archaeo Build is gespecialiseerd in het onderzoek naar archeologische bouwwerken in de breedste zin: van paalkuil tot stiep en van hutkom tot boerderijgebouw. Controleerbare analyses van de sporen en vondsten staan in de eigen werkwijze centraal. Zo wordt een betrouwbare dataset verkregen die als basis dient voor een (toekomstige) reconstructie en duiding van oude bouwkundige ontwikkelingen.

Archeologische kennis van natuurlijke bouwmaterialen, doeltreffende technieken en gebiedseigen ontwerpen zijn ook van belang voor het ontwikkelen van nieuwe duurzame bouwwijzen. Archaeo Build onderzoekt hoe en waarom bouwwerken in het verleden veranderden of juist lang hetzelfde bleven. Historische en etnografische parallellen uit het Noordzeegebied en daarbuiten zijn daarvoor van groot belang. Dit chronologisch en geografisch zeer brede referentiekader dient ook ter inspiratie van moderne, toekomstbestendige nieuwbouw.